Rok 2014

Narozeninová oslava - 2014

Děkujeme všem za podporu naší narozeninové oslavy, která by bez Vás nemohla proběhnout. paní místostarostce Boskovic za zapůjčení skákacího hradu všem ochotným maminkám za napečení a přípravu občerstvení pro naše hosty vedoucím kroužků za organizaci a pomoc - dílničky, souteže, pomoc v baru,...
>

M+H , Míča a Harašta s.r.o.

Děkujeme za finanční dar firmě M+H, Míča a Harašta, s.r.o. na podporu kroužku mažoretek na nákup kostýmů pro děvčata. 
>

Jihomoravský kraj - 2014

Děkujeme JMK za dotaci na podporu naší činnosti spojené s kampaní Křídla a kořeny naší rodiny a letních aktivit pro děti. 
>

Město Rájec-Jestřebí - 2014

Děkujeme za finanční příspěvěk Městu Rájec-Jestřebí na naši celoroční činnost spojenou s kroužky a aktivitami pro rodiče a s dětmi.
>

Žádost o novinky