Sponzoři a dárci

NABO RÁJEC

Děkujeme za potraviny na letní pikniky paní Jitce Klimešové z prodejny Zdravé výživy Nabo.
>

Město Rájec-Jestřebí

Děkujeme Městu Rájec-Jestřebí za finanční podporu na materiálně technické zabezpečení provozu Centra Motýlek na rok 2019.
>

Lenka Prokopová

Děkujeme Lence Prokopové za pořízení dataprojektoru pro Centrum Motýlek.
>

Tesco

V programu "Vy rozhoduje, my pomáháme" obchodního řetězce Tesco jsme se se svým projektem Zažijme spolu více umístili na 2. místě a obdrželi odměnu 16 000,- Kč. Děkujeme Tescu a všem, kteří pro nás hlasovali. Projekt „Zažijme spolu více“ poskytne dětem a rodinám možnost využít široké, pro ně...
>

Pomozte Centru Motýlek

Pomozte Centru Motýlek, která hledá sponzory. Uvítáme materiální, lidskou a finanční pomoc na nákup výtvarných potřeb, kostýmů pro mažoretky a další aktivity pořádané pro rodiny s dětmi. Všem budoucím sponzorům děkujeme. Hmotnou pomoc (papíry, lepidla, knížky...) můžete zasílat na adresu: Centrum...
>

Žádost o novinky