Rok 2015

Rossman - 2015

Hygienické potřeby do našeho Centra Motýlek věnovala v říjnu 2015 společnost...
>

Jihomoravský kraj - 2015

Děkujeme Jihomoravskému kraji za finanční dar na projekt "U rodinného krbu", který je určen na podporu akcí pro rodiny s dětmi v našem Centru Motýlek na rok 2015.
>

Město Rájec-Jestřebí - 2015

Děkujeme Městu rájec Jestřebí za finanční podporu na materiálně technické zabezpečení provozu Centra Motýlek na rok 2015.
>

Žádost o novinky