O Festivalu rodiny:

Síť pro rodinu ve spolupráci se svými členskými mateřskými centry pořádá v průběhu pěti jarních týdnů společenské akce pro veřejnost, prostřednictvím kterých chce posilovat hodnotu rodiny ve společnosti.
 

„Rodina je základem společnosti a zaslouží si proto pozornost, a to i v časech uspěchaných a neklidných. Chceme lidem umožnit se v hektické době zastavit a užít si společně s dalšími rodinami příjemné chvíle,“ vysvětluje záměr pořádání Festivalu rodiny Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu.
 

Festival bude probíhat od 11. května do 17. června 2019, tedy v týdnech, kdy se slaví Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí, Den otců. Spojovacím prvkem akcí jsou klobouky ve všech různých podobách. Díky workshopům si budou moci účastníci vytvořit i vlastní papírový klobouk.

Akce v rámci projektu

Žádost o novinky