Přijměte prosím pozvání do Dětského a mateřského Centra Motýlek. Jedná se o občanské sdružení, založené za účelem setkávání dětí, mládeže a rodičů.
 

Centrum Motýlek zahájilo svoji činnost v roce 2009. V našich začátcích jsme se věnovali především výtvarným aktivitám, loutkovému divadlu a výuce anglického jazyka pro předškolní děti.

Postupem času došlo k mnoha proměnám našeho centra a rozšíření jeho aktivit.

Dnes se věnujeme jak pořádání pravidelných aktivit od nejmenších dětí, přes školáky až po dospělé, tak i jednorázovým akcím pro děti i celé rodiny.

Mezi pravidelné aktivity našeho centra patří velké množství kroužků s různým zaměřením. Mezi nejvíce oblíbené a navštěvované kroužky patří „Cvičení maminek s dětmi“ od narození až po předškoláčky. Dále se pak velké oblibě těší i výuka „Anglického jazyka pro děti“, která se koná v prostorách klubovny v Rájecké sokolovně. Velkou oblibu si v posledních letech také získal kroužek „Mažoretek", jehož kapacita je již třetím rokem zcela naplněna.  Nesmíme však vynechat ani aktivity pro tvořivé a hudebně orientované děti, kterým nabízíme kroužky „Šikulka“ a „Notičky“. Některé z kroužků bylo nutno v průběhu času vypustit z nabídky ať už z důvodu nedostatečného zájmu nebo protože jsme nenašli odpovídajícího lektora. Mezi tyto aktivity patřil folklórní soubor Rájíček, výuka německého jazyka pro dospělé či kroužek logopedické prevence "Klíček pro jazýček". Ale něco končí a něco nového vzniká. A tak od letošního roku nově otevíráme "Divadelní kroužek" pro děti od 8 let a kroužek "Atletiky", po ketrém byla v poslední době velká poptávka.

 

Mimo veškeré zmiňované pravidelné aktivity pořádá naše centrum i jednorázové akce. Nejčastěji navštěvovanými akcemi jsou besedy na různá zajímavá témata především pro maminky s dětmi, ale také pro zájemce z řad veřejnosti. Dále pak zveme na výlety a to jak pěší do okolí našeho města, tak výlety do aquaparků, rodinných zábavních parků či za bruslením.  Pro děti i dospělé se zájmem o tvoření nabízíme pravidelné tematicky zaměřené dílničky - velikonoční a vánoční, ale také tvoření z pedigu, FIMO hmoty, savování, malování na hedvábí a jiné.

V době letních a jarních prázdnin nabízíme školním dětem účast na příměstských táborech s rozmanitým tematickým zaměřením a velkým množstvím zábavných činností.

A konečně se s námi můžete i setkat na našich akcích, které pořádáme pro celé rodiny. Na nich si spolu s námi můžete užít různá vystoupení, dílničky a spoustu dalších atrakcí pro všechny věkové kategorie.

Děkujeme všem za přízeň, kterou jste nám v minulých letech projevovali a doufáme, že nám ji zachováte i v letech budoucích.

Tým Centra Motýlek

Žádost o novinky