Přihláška do kroužků na školní rok 2017/2018

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Po vyplnění přihlášky vyčkejte na potvrzení přijetí přihlášky od koordinátorky kroužků.


Platbu za kroužek prosím proveďte na účet číslo 233801079/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo kroužku a do poznámky napište jméno dítěte.