Podklady k platbě


Platbu za kroužek odešlete na č.ú. 233801079/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo kroužku. Do poznámky vepište jméno přihlášeného. Prosím odesílejte platbu dle pokynů, usnadníte tím naši práci. Předem děkujeme.

Žádost o novinky