M+H , Míča a Harašta s.r.o.

Děkujeme za finanční dar firmě M+H, Míča a Harašta, s.r.o. na podporu kroužku mažoretek na nákup kostýmů pro děvčata. 

Žádost o novinky