Mažoretky

 
Tento, v našem centru, relativně nový a velmi populární kroužek vedou v současnosti dvě lektorky Pavla Prudká a Bára Striová. Mažoretky se mezi děvčaty staly velmi populárním kroužkem a patří k nejvíce navštěvovaným aktivitám našeho centra. Děvčata jsou rozdělena na skupinky dle věku a pokročilosti. Mažoretky se účastní mnoha akcí v celém regionu, jako jsou plesy, veřejné akce a vystoupení, tak i závodů.

Žádost o novinky