Mažoretky

Velmi populární kroužek pod vedením lektorky Pavly Prudké je určen pro děvčata od věku 5 let. Patří k nejvíce navštěvovaným aktivitám našeho centra. Děvčata jsou rozdělena na skupinky dle věku a pokročilosti, účastní mnoha akcí v celém regionu, jako jsou plesy, veřejné akce a vystoupení. Přijďte se za nimi podívat každé úterní odpoledne v prostorách tělocvičny Rájeckého gymnázia.

Žádost o novinky