Mažoretky

Tento, v našem centru, relativně nový a velmi populární kroužek vede v současnosti lektorka Pavla Prudká. Mažoretky se mezi děvčaty staly velmi populárním kroužkem a patří k nejvíce navštěvovaným aktivitám našeho centra. Děvčata jsou rozdělena na skupinky dle věku a pokročilosti. Mažoretky se účastní mnoha akcí v celém regionu, jako jsou plesy, veřejné akce a vystoupení, tak i závodů. Přijďte se za nimi podívat každé úterní odpoledne na sále sokolovny.

Žádost o novinky