Zpívánky

Kroužek pro děti ve věku 4–6 let, které zajímá rytmus a hudba. Pod vedením naší nové lektorky Nikoly Fleischlingerové si budou děti rozvíjet smysl pro rytmus, učit se správně dýchat, pohybovat se na danou hudbu, zpívat a hrát na jednoduché hudební nástroje. Kroužek probíhá každé úterý od 16 do 17 hodin v našich klubovnách.

Žádost o novinky