• Zápis do kroužků na školní rok 2017/2018 se bude konat v klubovně Motýlek v Sokolovně Rájec-Jestřebí 10.9.2017 v rámci akce Tetiny.
  • Přihlášky do kroužků můžete nově zadávat on-line přímo na našem webu https://centrummotylek.webnode.cz/prihlaska-do-krouzku/

  • Přihlášku je  možno si také stáhnout na našich webových stránkách nebo si o ni napsat na e-mail: motylekrajec@seznam.cz
  • Platba za kroužek probíhá na pololetí dopředu. 1. pololetí (16 lekcí) se platí do 30.10.2016, 2.pololetí (16 lekcí) do 28.02.2017.
  • Platbu za kroužek prosíme hradit na účet číslo 233801079/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo kroužku a do poznámky napište jméno dítěte. (Platba hotovoě je možná jen po domluvě.)
  • Rozvrh kroužků bude vyvěšen na webových stránkách od 20.9.2017
  • Pravidelné kroužky budou zahájeny v týdnu od 2.10.2017 a budou ukončeny  31.5.2018

 

Nabídka kroužků na školní rok 2017/2018

 

1. Angličtina pro děti 4 - 6 let začátečníci - úterý 17:00 - 17:30 

Lektor: Jitka Bušová

Místo konání: Klubovna centra Motýlek, cena: 400 Kč/pololetí (délka lekce 30 minut)

2. Angličtina pro děti 4 - 6 let pokročilí - úterý 17:30 - 18:00

Lektor: Jitka Bušová

Místo konání: Klubovna centra Motýlek, cena: 400 Kč/pololetí (délka lekce 30 minut)                   

8. Cvičení pro maminky s dětmi od 3 měsíců do 15 měsíců - středa 9:00 - 10:00

Lektor: Jana Sedláková

Místo konání: Klubovna Motýlek, cena: 500,- Kč/pololetí

10. Cvičení pro maminky s dětmi od 15 měsíců do 2  let - středa 10:00 - 11:00

Lektor: Jana Sedláková

Místo konání: Klubovna Motýlek, cena: 500,- Kč/pololetí

11. Cvičení pro maminky s dětmi od 2 – 3 let + hernička - čtvrtek 10:30 - 11:30

Lektor: Jana Sedláková

Místo konání: Klubovna Motýlek, cena: 500,- Kč/pololetí

12. Cvičení pro děti 3 - 7 let - středa 16:45 - 18:00

Lektor: Mgr. Pavlína Neudertová

Místo konání: Tělocvična gymnázia Rájec, cena: 500,- Kč/pololetí

14. Notičky pro děti od 4 - 7 let - pondělí 17:15 - 18:00 ?

Lektor: Gabriela Zachovalová

Místo konání: Klubovna Motýlek, cena: 500,- Kč/pololetí

15. Šikulka - výtvarný kroužek pro děti od 4-7 let - pondělí sudý týden 15:30 - 17:00

Lektor: Kristýna Nováková

Místo konání: Klubovna Motýlek, cena: 400 Kč/pololetí (1x za 14 dní)

16. Mažoretky – pro děvčata od 5 let a výše - úterý od 16:00 - 17:15 malé, 17:30 - 18:45 velké

Lektor: Pavla Prudká, Bára Striová

Místo konání: Sál Sokolovna, cena: 500 Kč/pololetí

21. Divadelní kroužek - pro děti od 10 let - pondělí 17:00 - 18:30

Lektoři: Kristýna Nováková a Ondřej Krátký

Místo konání: Sál sokolovny a klubovna Motýlek, cena: 500kč/pololetí 

22. Atletika - pro děti od 8 let - středa 16:30 - 18:00

Lektor: Michaela Křivánková

Místo konání: Hřiště ZŠ, sál Sokolovny a klubovny centra Motýlek, cena: 500kč/pololetí