Podmínky zápisu do kroužků:

  • Zápis do kroužků na školní rok 2017/2018 se bude konat v klubovně Motýlek v Sokolovně Rájec-Jestřebí 10.9.2017 v rámci akce Tetiny.
  • Přihlášky do kroužků můžete nově zadávat on-line přímo na našem webu https://centrummotylek.webnode.cz/prihlaska-do-krouzku/

  • Přihlášku je  možno si také stáhnout na našich webových stránkách nebo si o ni napsat na e-mail: motylekrajec@seznam.cz
  • Platba za kroužek probíhá na pololetí dopředu. 1. pololetí (16 lekcí) se platí do 30.10.2016, 2.pololetí (16 lekcí) do 28.02.2017.
  • Platbu za kroužek prosíme hradit na účet číslo 233801079/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo kroužku a do poznámky napište jméno dítěte. (Platba hotovoě je možná jen po domluvě.)
  • Rozvrh kroužků bude vyvěšen na webových stránkách od 20.9.2017
  • Pravidelné kroužky budou zahájeny v týdnu od 2.10.2017 a budou ukončeny  31.5.2018

 

Nabídka kroužků na školní rok 2018/2019

1. Angličtina pro děti 4 - 6 let začátečníci

Lektor: Bude upřesněno

Místo konání: Klubovna Motýlek, cena: 400 Kč/pololetí (délka lekce 30 minut)

2. Angličtina pro děti 4 - 6 let pokročilí

Lektor: Bude upřesněno

Místo konání: Klubovna Motýlek, cena: 400 Kč/pololetí (délka lekce 30 minut)

3. AJ pro dospělé mírně pokročilí

Lektor: Vendula Nesrovnalová

Místo konání: Klubovna Motýlek, cena: 2000kč/pololetí (cena lekce 120kč)

4. AJ pro dospělé pokročilí

Lektor: Vendula Nesrovnalová

Místo konání: Klubovna Motýlek, cena: 2000kč/pololetí (cena lekce 120kč)

8. Cvičení pro maminky s dětmi od 3 do 15 měsíců

Lektor: Jana Sedláková

Místo konání: Klubovna Motýlek, cena: 500 Kč/pololetí

10. Cvičení pro maminky s dětmi od 15 měsíců do 2 let

Lektor: Jana Sedláková

Místo konání: Klubovna Motýlek, cena: 500 Kč/pololetí

11. Cvičení pro maminky s dětmi od 2 – 3 let

Lektor: Jana Sedláková

Místo konání: Klubovna Motýlek, cena: 500 Kč/pololetí

12. Cvičení pro děti 3 - 7 let

Lektor: Mgr. Pavlína Neudertová

Místo konání: Tělocvična gymnázium, cena: 500 Kč/pololetí

14. Notičky pro děti od 4 - 7 let – pondělí 16:30 – 17:15

Lektor: Gabriela Zachovalová

Místo konání: Klubovna Motýlek, cena: 500 Kč/pololetí

15. Šikulka – výtvar. kroužek pro děti od 4–7 let

Lektor: Mgr. Jana Konečná

Místo konání: klubovna Motýlek, cena: 400 Kč/pololetí

16. Mažoretky – pro děvčata od 5 let a výše

Lektor: Pavla Prudká  

Místo konání: Sál Sokolovna, cena: 500 Kč/pololetí

21. Divadelní kroužek – pro děti od 10 let

Lektoři: Kristýna Nováková

Místo konání: Klubovna Motýlek a sál sokolovny, cena: 500kč/pololetí

22. Atletika – pro děti od 8 let

Lektor: Michaela Křivánková

Místo konání: hřiště ZŠ a sokolovna , cena: 500kč/pololetí

Žádost o novinky