Pojďme si spolu hrát

Letošní novinka v nabídce Centra Motýlek. Kroužek netradičně probíhá jedenkrát za měsíc formou zážitkového odpoledne a je určen dětem ve věku 2–5 let a jejich rodičům či prarodičům. Jednotlivá setkání jsou zaměřena na aktuální roční období a tradice, které jsou s nimi spjaty. Ve společnosti cvrčka Mirečka budou děti tvořit, zkoumat, poznávat a společně si hrát. Na závěr každého setkání nás čeká výprava. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na rozvoj různých dovedností, využívají prvků a principů Montessori pedagogiky, zážitkové pedagogiky a vedou děti k bližšímu poznání přírody a pobytu venku.

Lektorka kroužku: Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D.

 

Rozpis kroužku na rok 2018/19

Žádost o novinky