Tesco

V programu "Vy rozhoduje, my pomáháme" obchodního řetězce Tesco jsme se se svým projektem Zažijme spolu více umístili na 2. místě a obdrželi odměnu 16 000,- Kč. Děkujeme Tescu a všem, kteří pro nás hlasovali.

Projekt „Zažijme spolu více“ poskytne dětem a rodinám možnost využít široké, pro ně dostupné, nabídky volnočasových pro-rodinných aktivit se zaměřením na podporu zdravého životního stylu, aktivního a žádoucího trávení volného času, společných zážitků - důležitých pro prevenci stabilních a celoživotních vztahů v rodině i celospolečenském prostředí.

Děkujeme!

Žádost o novinky