Z pohádky do pohádky - II. turnus tábor - 17.8.-21.8.2015

Ve dnech 17. až 21. srpna se pod záštitou mateřského centra Motýlek konal letní příměstský tábor na téma Z pohádky do pohádky. Počasí bylo hodně proměnlivé, dokonce jeden celý den pršelo, ale náladu a zápal do her nám to neubralo a i přes nepříznivé počasí jsme si užili zábavu a sportování. Tábora se účastnilo 20 dětí a 4 vedoucí.

První den byl seznamovací. Dopoledne jsme se rozdělili do 3 týmů: červení, žlutí a zelení a vysvětlili jsme si pravidla celotáborové hry. Zazpívali jsme si táborovou hymnu, pak jsme hráli seznamovací hry a dopoledne jsme zakončili procházkou na pirátské hřiště. Po obědě jsme hráli hry na hřišti za sokolovnou a malovali obrázky na Sloupsko-šošůvskou jeskyní.

Čtvrtý den
jsme malovali princezny a rytíře chodník.

Druhý den
jsme zahájili soutěží v malování. Po rozcvičce následovala pohádková olympiáda, ve které jsme soutěžili a sbírali pohádkové žetony. Poté jsme si zaběhali překážkovou dráhu. Odpoledne jsme vyráběli náramky přátelství a hráli hry v klubovně.

Třetí den

jsme zahájili vyráběním korun a korunek, poté následoval pohádkový kvíz, ve kterém jsme uplatnili pohádkové znalosti a vědomosti. Po brzkém obědě jsme vyrazili na autobus, který nás odvezl do Sloupa. Zde jsme absolvovali poučnou prohlídku, hráli hry např. "člověče nezlob se" a šli na procházku. Odpoledne
jsme se vydali do zámeckého parku, kde jsme po vyluštění tajenky získali poklad.

Poslední den jsme jeli vlakem na výlet do Blanska. Dostali jsme první razítko do cestovního pasu a noviny s další tajenkou, která nás zavedla do blanenského zámku, kde na nás čekal poklad za správné vyluštění. Po krásné prohlídce zámku jsme se vydali na cestu zpátky do Rájce.

Na závěr tábora  proběhlo vyhodnocení všech her, ve kterých vyhráli zelení, druzí byli červení a na hezkém třetím místě skončili žlutí. Děti dostaly odměny a jako sladkou tečku na závěr zmrzlinu

Tereza Navrátilová

 

Fotogalerie:

motylekrajec.rajce.idnes.cz/Z_pohadky_do_pohadky_-_II._turnus_tabor_-_17.8.-21.8.2015/

 

Žádost o novinky