Seminář - Příprava dětí na nástup do školky a do školy, školní zralost a poruchy učení

Nástup dítěte do kolektivního zařízení, tj. školka nebo škola, je vždy velká životní změna. Dítě se musí adaptovat v kolektivu vrstevníků, musí si tam najít své místo a zároveň se musí naučit respektovat autoritu učitele...
Přítomní byli seznámeni s potřebnými návyky, které by měly děti před vstupem do MŠ a ZŠ zvládat. Dostali rady, jak mají pomoci svým dětem, aby jejich nástup byl šťastný. Dozvěděli se o signálech, které značí, že dítě není na školku či školu zralé.
Dostali spoustu inspirací na hry s dětmi, které odhalí jejich lateralitu, uvolní ruku, obohatí slovní zásobu, procvičí paměť a sluch apod.
S dětmi jsme si i prakticky nějaké hry vyzkoušeli. Maminky odcházely nadšené a spokojené. Stejně i jejich děti!!!
 
Fotogalerie:
 

Žádost o novinky