Orientální taneční odpoledne - 19.03.2011

  • orientální taneční odpoledne jsme zahájili prezentací o orientáním tanci
  • posléze následovalo vystoupení břišní tanečnice Michaleli Staňkové, která vedla výuku orientáýlních tanců pro maminky s dětmi
  • netančící děti si hrály pod dozorem Haničky Musilové

Žádost o novinky