Den Země - 3.5.2014

V sobotu 3. května se uskutečnil 2. ročník Dne Země s Motýlkem – vycházka do okolí našeho města spojená se sběrem odpadků. Letošní trasa vedla do Karolína. Sraz byl  na parkovišti u zámku v Rájci. I přes chladné počasí se sešlo několik maminek, dětí, jeden tatínek a pes z Rájce, Ráječka a Holešína. Kdo chtěl, dostal rukavice a sbíral odpadky, kterých kolem cesty bylo bohužel dost.                                          

V Karolíně už na nás čekal rozdělaný oheň, na kterém jsme si opekli párky a jiné dobroty.        

Potom jsme vyrazili na farmu pana Hrbka, kde jsme si prohlédli ovečky a děti se svezly na poníkovi.                                                                                   Po návštěvě farmy jsme se vydali směrem k Rájci. Některým účastníkům byla zima a tak se pustili nejkratší cestou domů a ostatní zamířili k památnému karolínskému modřínu.                                                                                                             

I přes velmi chladné počasí se výlet vydařil. Velké poděkování patří manželům Hebelkovým, kteří nám připravili oheň, panu Hrbkovi a jeho dceři za milé přijetí na jejich farmě.

 

Fotogalerie:

motylekrajec.rajce.idnes.cz/Den_Zeme_-_3.5.2014/  

Žádost o novinky