Výlet Bongo - červenec

V rámci příměstského tábora pořádáme výlet do Bonga do Brna. Výlet je určen i pro děti, které nejsou přihlášeny na tábor. Více na letáčku.

Žádost o novinky