Vyhlašujeme 2.ročník výtvarné soutěže pro děti od 4-14 let

 

Milé děti, zapojte se do soutěže o nekrásnější obrázek pod názvem "Obrázek pro tatínka aneb jak trávíme společné chvíle".

Kategorie předškoláci, 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ŹŠ

Obrázky do soutěže můžete poslat:

  • elektronicky na e-mail: cmotylek@seznam.cz
  • poštou na adresu Centra Motýlek, Horní 136, Rájec-Jestřebí 679 02 nebo
  • přinést osobně 27.05. nebo 03.06.2011 do Klubovny Motýlek od 16:00 – 18:00 hod
  • k obrázku nezapomeňte uvést jméno, příjmení, věk a adresu malíře

 

Uzávěrka soutěže je 05.06.2011

 

Internetové hlasování bude spuštěno od 06.06.–23.06.2011

 

Vyhodnocení soutěže proběhne 25.06.2011 na akci „Odpoledne s tátou“, která se bude konat při příležitosti oslavy Dne otců, kterou vyhlašuje Síť mateřských center ve spolupráci s Ligou otevřených mužů LOM

Žádost o novinky