Společný výlet na pingpongový turnaj pro neregistrované hráče

  • Termín: sobota 26.03.2011, čas 9:30 – 15:00
  • Místo konání – CPR Veselá beruška Černá Hora
  • Sraz u Sokolovny v 9:00 hod, odjezd v 9:15 hod společně autem
  • S sebou: pití, svačina, přezůvky do dětské herny, sportovní oblečení a obuv
  • Využiji společnou dopravu:     ANO    NE (nehodící se šktněte)
  • V případě zájmu rodičů, možnost přihlášení na turnaj do kategorie ženy, muži
  • Startovné – děti 20 Kč, ženy a muži 30,- Kč
  • Během turnaje bude otevřena pro děti hernička v CPR Veselá beruška

Žádost o novinky