Regionální setkání MC - Černá hora - 25.10.2013

Tentokrát se konalo regionální setkání Jihomoravského kraje v Černé Hoře v CPR Veselá beruška. Po úvodních slovech krajské koordinátorky paní Renaty Höklové  představili zástupci z Jedovnic, Tišnova, Brna, Břeclavi, z Rájce...činnost v jednotlivých MC JMK, jak to funguje, co se daří a naopak, co nás trápí. Poté nám zakladatelka CPR Veselá beruška paní Sabina Šimčáková představila činnost nově otevřené firemní školky a zajistila nám i její prohlídku. Setkání bylo pro všechny přítomné nejen povzbuzením do dalších aktivit pro maminky, děti i celé rodiny, ale i získáním nových zkušeností a inspirací pro ostatní. Shodli jsme se, že podpora obcí a kraje má pro úspěšné fungování mateřských center zásadní význam!
 
Fotogalerie:

Žádost o novinky