Příměstský tábor - I.turnus 15.7. - 19.7.2013

Od 15. do 19. července se v mateřském centru Motýlek konal příměstský tábor s Ferdou mravencem. O  tábor byl zájem, účast byla velká. Na táboře se sešlo 20 dětí z Rájce i okolí. A program byl nabitý:

První den proběhlo seznamování, dopoledne si děti hrály v klubovně a na pirátském hřišti na hrázi. Po obědě malovaly Ferdu mravence na chodník před Sokolovnou. Musím říct, že všichni Ferdové se moc povedli a bylo opravdu těžké vybrat ty nejlepší.

Na druhý den jsme měli naplánovaný výlet do Brna do Bonga. Kolem deváté hodiny pro nás před Sokolovnu přijel autobus a odvezl nás až na místo. V Bongu se líbilo nejen dětem, ale musím říct, že i nám, starším J. Až jsme se všichni pořádně vyřádili, odjeli jsme zase zpátky domů.

Ve středu jsme se zase všichni sešli v rájecké Sokolovně. Kolem deváté hodiny jsme se vydali do parku, kde děti stavěly domečky ze dřeva a listů pro Ferdu mravence. Jak byly všechny domečky hotové, šli jsme hledat poklad, který měl být schovaný někde v zámeckém parku. Chvíli nám to trvalo, ale nakonec jsme poklad přece jen našli.

Ve čtvrtek jsme jeli autobusem do Karolína, kde jsme si opekli buřty, chvíli se zastavili u rybníka a šli pěšky domů.

V pátek jsme se vydali na blanenskou přehradu. Jeli jsme opět autobusem, od zastávky jsme šli kousek pěšky směrem k přehradě. Voda děti hodně lákala, poté, co jsme se nasvačili, se všechny děti převlékly do plavek a než jsme se nadáli, už byly ve vodě. Naštěstí máme samé dobré plavce, takže se nikdo neutopil J. Potom co všichni vylezli z vody, se děti rozdělili a jedna polovina šla na hřiště u přehrady a druhá šla na minigolf. Potom jsme se všichni znovu sešli a společně odjeli domů.

Myslím, že se dětem tábor líbil a že si ho užily a doufám, že se příští prázdniny sejdeme zase v takovém počtu jako tento rok. 

Žádost o novinky