Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D.

Koordinátorka kroužků, lektorka kroužku Pojďme si spolu hrát

tel.: 603 816 795

mail: gorcikova.katerina@gmail.com

V Centru Motýlek jsem nováček, nastoupila jsem v roce 2018 jako vedoucí příměstského tábora pro maminky s dětmi. Postupně jsem přebrala koordinátorství kroužků a každý měsíc připravuji kroužek Pojďme si spolu hrát. Ve volném čase se věnuji svému synovi, pro kterého ráda vymýšlím nové aktivity spojené hlavně s přírodou a pobytem venku a organizuji srazy pro maminky nosící děti v šátku. Před mateřskou jsem pracovala jako pedagog volnočasových aktivit pro brněnskou Lipku, kde jsem nasbírala nejvíce zkušeností při práci s dětmi různých věkových skupin a se kterou dodnes spolupracuji jako externí lektor a garant soutěže středoškolských prací.

 

Žádost o novinky