Nové možnosti s motýlkem

V srpnu 2010 schválil Jihomoravský kraj žádost Centra Motýlek o dotaci z dotačního programu "Podpora posilování rodičovských kompetencí a sociálního vyloučení rodičů pečujích o děti".

Celková výše schválené dotace činí 30.000,-, jejíž uznatelnost výdajů je stanovena do 28.02.2011.

V současné době je vyčerpáno 28.000,- Kč, které byly použity na nákup:

  • kancelářské potřeby
  • řezačka papíru 
  • fotoaparát Canon
  • multifunkční zařízení Samsung 
  • barevná tiskárna Samsung
  • nájem prostor sloužících pro konání aktivit Centra Motýlek
  • hrací stan do herny

Žádost o novinky