Notičky

  • Hudební kroužek je zaměřen na prvotní seznámení dětí se zvuky, tóny, hudbou za pomoci rytmicko-melodických cvičení, Orffových nástrojů a zobcové flétny
  • Výuka probíhá veselou a hravou formou a je určena pro děti, které rády stráví čas v kolektivu se svými vrstevníky a písničkou
  • Kroužek probíhá pod vedením zkušené učitelky Gabriely Zachovalové
  • Příspěvěk činí 30,- Kč na hodinu, platba probíhá vždy na pololetí dopředu

Žádost o novinky