Divadýlko Motýlek

 

Divadýlko Motýlek

  • členy souboru divadýlka jsou Rájecké děti
  • pravidelně se setkávají na zkouškách, kde nacvičují pohádky pro ostatní děti
  • nečastěji hrajeme divadlo pro mateřská centra v jihomoravském kraji
  • hrajeme loutkové divadlo i hrané pohádky
  • vedení divadýlka má na strarost Alena Hrbková
  • přenos kulis, divadla, převoz divadelníků má na starosti pan Mencler a pan Mrázek

Žádost o novinky