Divadýlko Motýlek

Divadýlko Motýlek

  • členy souboru divadýlka jsou Rájecké děti
  • pravidelně se setkávají na zkouškách, kde nacvičují pohádky pro ostatní děti
  • nečastěji hrajeme divadlo pro mateřská centra v jihomoravském kraji
  • hrajeme loutkové divadlo i hrané pohádky
  • vedení divadýlka má na strarost Alena Hrbková
  • přenos kulis, divadla, převoz divadelníků má na starosti pan Mencler a pan Mrázek

Pozvání 

  • Děti, máte zájem zahrát si v pohádce?
  • Chcete poznat dřevěné loutky a naučit se s nimi hrát?
  • Přijďte mezi nás, rádi vás přijmeme do souboru.

Žádost o novinky