Beseda - Slaďování rodinného a pracovního života - 19.3.2014

Termín Sladění rodinného a pracovního života se používá v Evropské unii - oblast sladění tímto názvem vymezuje zajištění péče o rodinu, převážně o děti do 15 let. Zmínili jsme problematiku rovných příležitostí pro ženy a muže, dodržování právních norem, flexibilní pracovní podmínky (zkrácená pracovní doba, částečné úvazky,...), zaměstnanecké výhody, nárok na peněžitý příspěvek v mateřství,...Cenné byly pro nás sdělené vlastní zkušenosti, které vedly k závěru, že máme ke sladění rodiny a práce podporu u svých zaměstnavatelů. 

"Nejde o to, že by všechny matky měly pracovat. To záleží na jejich osobním rozhodnutí. Ale pokud zájem má, měla by i maminka malých dětí dostat příležitost."
 
Fotogalerie:

Žádost o novinky