Beseda - Přínos rodičovství pro můj život i pro mou profesi - 18.1.2013

Při besedě jsme se zamyslely nad tím, kolik činností denně na mateřské a rodičovské dovolené vykonáváme. Každá činnost si vyžaduje určitou dovednost, aby mohla být dobře vykonána. Mezi časté dovednosti, které potřebujeme k vykonávání každodenních úkolů patří např. organizační schopnosti, komunikační dovednosti, schopnost snášet zátěž, trpělivost, odolnost vůči stresu, pečlivost, ... Znalost vlastních dovedností pomáhá šťastnému návratu do zaměstnání. 

Bavily jsme se i o tom, že na českém pracovním trhu je stále nedostatek nabídek zkrácených pracovních úvazků.
Beseda nám pomohla upevnit naše sebevědomí, motivovala k sebevzdělávání  a pomohla nám uvědomit si smysl naší každodenní práce.
 
Fotogalerie:

Žádost o novinky