Beseda o logopedii - 16.12.2011

Na besedě o logopedii jsme se setkali s odbornicí, která vystudovala speciální pedagogiku, obor logopedie-surdopedie. Vzhledem k tomu, že má i státní zkoušky ze specifických poruch učení, chtěli bychom zavést stimulační skupinky nejen pro děti s logopedickými poruchami. Do kroužku by byla zařazena i grafomotorika, sluchová, zraková diferenciace atd. 

 

Logopedické poradenství by bylo možné v úterý. Stimulační skupinky pro děti od 3-6 let by probíhaly 1x týdně v út od 10-10.45 hod nebo od 15.15 - 16 hod. Cena je 30,-Kč na dítě. Podle zájmu logopedické poradenství zprovozníme. 

Žádost o novinky