Kronika 2013

Beseda - Přínos rodičovství pro můj život i pro mou profesi - 18.1.2013

Při besedě jsme se zamyslely nad tím, kolik činností denně na mateřské a rodičovské dovolené vykonáváme. Každá činnost si vyžaduje určitou dovednost, aby mohla být dobře vykonána. Mezi časté dovednosti, které potřebujeme k vykonávání každodenních úkolů patří např. organizační schopnosti,...
>

Žádost o novinky